8 ອາການອັນຕະລາຍ ມີແມ່ພະຍາດໃນທ້ອງ

ນອກຈາກຄົນທີ່ກິນຫຼາຍແຕ່ຈ່ອຍແລ້ວ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີຮູບຮ່າງແບບໃດກໍ່ສ່ຽງທີ່ຈະມີແມ່ພະຍາດໃນທ້ອງດ້ວຍກັນທັງນັ້ນ ເພາະພຶດຕິກຳການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ສະອາດ ອາຫານສຸກໆດິບໆ ມັກສ່ຽງພະຍາດຕິດມາດ້ວຍສະເໝີ ແຕ່ກ່ອນຈະຖ່າຍພະຍາດຢ່າງຈິງຈັງລອງສັງເກດອາການຂອງໂຕເອງກ່ອນດີກວ່າ


1.ເຈັບທ້ອງຕະຫຼອດ ຖອກທ້ອງເປັນປະຈຳໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດຊັດເຈນ
2.ນອນບໍ່ຫຼັບກະສັບສະສ່າຍໄປມາ
3.ກິນຫຼາຍແຕ່ບໍ່ຕຸ້ຍ (ແຕ່ທັງນີ້ຂື້ນຢູ່ກັບລະບົບເຜົາຜານໃນຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນດ້ວຍ ສັງເກດງ່າຍໆຄືເປັນຄົນຈ່ອຍມາຕັ້ງແຕ່ໃດ ບໍ່ໄດ້ຫາກໍ່ມາຈ່ອຍ)
4.ມີອາການທ້ອງອືດ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍຮ່ວມກັບການເບື່ອອາຫານແລະປຸ້ນທ້ອງ


5.ສັງເກດອາໂຈມ ອາດຈະເຄີຍຖ່າຍເອົາປ້ອງພະຍາດທີ່ແມ່ພະຍາດສະລັດອອກຕິດມານຳ ໂດຍປ້ອງພະຍາດຈະເຕັມໄປດ້ວຍໄຂ່ພະຍາດ ທີ່ພະຍາດສະລັດອອກມາເພື່ອແພ່ພັນຕໍໄປ
6.ມີອາການຄັນຍຸບຍິບທີ່ຮູທະວານໜັກເປັນເພາະພະຍາດໝຸດໃນບໍລິເວນນັ້ນ
7.ອາດມີພາວະໂຕຊີດ ຫຼືເລືອດຈາງໄດ້


8.ຫາກເປັນແມ່ພະຍາດມູຂື້ນສະໝອງ ອາດມີອາການຊັກຮ່ວກັບອາການເຈັບຫົວ ປຸ້ນທ້ອງ ຮາກ ທັງໆທີ່ບໍ່ເຄີຍມີອາການຊັກມາກ່ອນ
ວິທີກຳຈັດພະຍາດໃນຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກວິທີ
ຄວາມຈິງແລ້ວພະຍາດແຕ່ລະຊະນິດ ກໍ່ສະແດງອາການໃຫ້ເຮົາເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ລວມເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂື້ນກັບເຮົາ ແລະວິທີການກຳຈັດພະຍາດແຕ່ລະຊະນິດກໍ່ຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນຫາກສົງໃສວ່າໂຕເອງມີພະຍາດຄວນປຶກສາແພດເພື່ອທຳການກວດໂດຍລະອຽດ ດີກວ່າຊື້ຢາຖ່າຍພະຍາດມາກິນເອງເພາະຈະເປັນການຖ່າຍພະຍາດແບບຜິດຊະນິດ


ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດ
ພຽງເລືອກກິນອາຫານທີ່ສະອາດໄດ້ມາດຕະຖານ ລ້າງຊີ້ນສັດລ້າງຜັກໃຫ້ສະອາດ ປຸງໃຫ້ສຸກກ່ອນກິນທຸກຄັ້ງ ລວມໄປເຖິງເລືອກດື່ມນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະຖ່າຍໜັກລົງໃນໂຖສ້ວມເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *