6 ເລື້ອງທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການໃສ່ເກີບອີ່ຢ່ອງ

1. ປວດຫລັງ:
ເວລາເຮົາຢິບເກີບສົ້ນສູງອອກມາໃສ່ກັນເປັນເວລາດົນ ປັນຫາຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ຕາມມານັ້ນກໍ່ຄືອາການປວດຕີນນັ້ນເອງ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ອາການປວດແຕ່ຕີນຢ່າງດຽວ ຫລັງເຮົາເອງກໍ່ອາດຈະເກີດອາການຮູ້ສຶກປວດຂື້ນມາໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກເວລາໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ ແລະ ຢືນເປັນເວລາດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍນໍ້າຫນັກໂຕບໍ່ເທົ່າກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາເກີດອາການປວດຫລັງໄດ້


2. ປັນຫາກ່ຽວກັບເສັ້ນເອັນ:
ສາວຄົນໃດທີ່ໃສ່ເກີບສົ້ນສູງຕິດຕໍ່ກັນ 5 ວັນລຽນຕິດໂດຍບໍ່ຢຸດໄປປ່ຽນໃສ່ເກີບສົ້ນຕໍ່າເລີຍ ຕຽມໂຕຕຽມໃຈເອົາໄວ້ໃຫ້ດີວ່າເຮົາອາດຈະມີປັນຫາເລື້ອງເສັ້ນເອັນຫົດໂຕຕາມມາກໍ່ເປັນໄດ້ ເພາະການໃສ່ເກີບສົ້ນສູງຕິດຕໍ່ກັນດົນໆຫລາຍມື້ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເສັ້ນເອັນສົ້ນນ່ອງຫົດໂຕໄປປະມານ 13 ເປີເຊັນ


3. ອາການ Neuroma Morton:
ອາການ Neuroma Morton ຫລື ອາການເສັ້ນປະສາດປາຍນີ້ວຕີນອັກເສບ ຖືເປັນອີກຫນຶ່ງການກະທົບທີ່ເກີດມາຈາກການໃສ່ເກີບສົ້ນສູງນັ້ນເອງ ສໍາລັບອາການນີ້ຖ້າໄດ້ເປັນແລ້ວ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກປວດປາຍນີ້ວຕີນຫລາຍໆເລີຍ


4. ປວດສົ້ນນ່ອງ:
ບໍລິເວນສົ້ນນ່ອງຮູ້ສຶກປວດເວລາໃສ່ເກີບສົ້ນສູງຍ່າງ ຖ້າໃຜເຜີເບິ່ງຂ້າມຄິດວ່າບໍ່ໄດ້ມີສາເຫດມາຈາກເກີບສົ້ນສູງຂອງໂຕເອງ ຂໍບອກເລີຍວ່າຄິດຜິດ ເພາະເກີບສົ້ນສູງເອງກໍ່ເປັນຫນຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກປວດບໍລິເວນສັ້ນນ່ອງນໍາເຊັ່ນກັນ ແຖມມັນອາດຈະກາຍເປັນປັນຫາພາຍໃນກ່ຽວກັບເສັ້ນເອັນໄດ້ອີກ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຮົາເລີ້ມມີອາການກໍ່ຄວນປ່ຽນໄປໃສ່ເກີບສົ້ນຕໍ່າທີ່ສະບາຍໆກວ່ານັ້ນ ເພື່ອຮັກສາສຸກຂະພາບຂອງຮ່າງກາຍຈະດີກວ່າ


5. ປວດຕີນ:
ເກີບສົ້ນສູງຖືກອອກແບບມາເພື່ອດຶງສະເຫນ່ຂອງສາວໆໃຫ້ເບິ່ງໂດດເດັ່ນ ແຕ່ການໃສ່ມັນຍ່າງຕະຫລອດຫມົດມື້ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດີເທົ່າໃດ ເພາະນັ້ນຫມາຍເຖິງຕີນຂອງເຮົາຕ້ອງຮັບພາລະ ຮັບນໍ້າຫນັກບໍ່ເທົ່າກັນ ມັນຈຶ່ງອາດຈະກາຍເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກປວດບໍລິເວນປາຍຕີນ ແລະ ສົ້ນນ່ອງໄດ້


6. ຫລອດເລືອດແຕກ:
ເກີບສົ້ນສູງໃສ່ແລ້ວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລຽວຂາຂອງເຮົາເບິ່ງຍາວຂື້ນ ເບິ່ງຈ່ອຍຂື້ນ ແຕ່ວ່ານັ້ນກໍ່ເປັນພຽງແຕ່ພາບລວງຕາທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນເທົ່ານັ້ນເອງ ສ່ວນຄວາມເປັນຈິງນັ້ນອາດຟັງເບິ່ງໂຫດຮ້າຍ ຫລື ອັນຕະລາຍກວ່ານັ້ນຫລາຍ ເພາະການໃສ່ເກີບສົ້ນສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕີນຂອງເຮົາຢູ່ໃນສະພາບຜິດທໍາມະຊາດເປັນເວລາດົນ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫລອດເລືອດແດງແຕກ ເພາະຢູ່ໃນສະພາບຖືກກັດທັບດົນເກີນໄປ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *