ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຄວນຖືໂທລະສັບເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ

ມີຫຼາຍຄົນທີ່ມັກຈັບໂທລະສຳເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳໄປນຳລະຫວ່າງຖ່າຍໜັກ ເພື່ອໃຫຊ້ເວລາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດບໍ່ວ່າຈະເປັນການອັບເດດຂ່າວສານ, ເຊັກເຫຼດຕິ້ງ, ຫຼືແມ້ແຕ່ການຫຼິ້ນເກມ ການກະທຳເລົ່ານີ້ບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລີຍ ບາງທີກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບຕົກນ້ຳແລ້ວ ເຈົ້າອາດໄດ້ຮັບເຊື້ອໂລກໃນຫ້ອງນ້ຳອອກມາດ້ວຍໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ


ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຫ້ອງນ້ຳໃດໃນໂລກທີ່ສະອາດທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກັບຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະດ້ວຍແລ້ວ ເຊື້ອໂລກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເກາະຢູ່ແທບທຸກບ່ອນ ແລະເຈົ້າເອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າຫ້ອງນ້ຳທີ່ເຂົາໄປໃຊ້ລ້າງຄັ້ງສຸດທ້າຍເມື່ອໃດ ແລະເຈົ້າເອງກໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າມືຖືນັ້ນສຳຜັດແຕ່ມືໂຕເອງເທົ່ານັ້ນເວລາຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳ ເຈົ້າຄິດຜິດ!


ສາດສະດາຈານອານາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແອຣິໂຊນາ ໃນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າເຊື້ອໂລກໃນຫ້ອງນ້ຳນັ້ນເຄື່ອນທີຕະຫຼອດເວລາ ແລະມີຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ສ່ວນໃຫຍ່ຂັບອອກມາໃນຮູບແບບຂອງຖ່າຍໜັກ ແລະເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຮົາກົດຊັກໂຄກ ນ້ຳໃນຊັກໂຄກຈະຟົ້ງໄປທຸກທິດທຸກທາງໄດ້ໄກ 6 ຟຸດ ຄົງບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະເນາະວ່າຈະເປັນແນວໃດ


ງ່າຍໆຄື ເມື່ອເຈົ້າຍ່າງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳມືກໍ່ຕ້ອງຈັບກອນປະຕູ ຕາມດ້ວຍຫົວກ້ອກລ້າງມື ເທົ່ານີ້ເຊື້ອໂລກກໍ່ຕິດມາກັບມືຂອງເຈົ້າໄດ້ ຈຸດປ່ຽນຢູ່ບ່ອນນີ້ ຄືເຈົ້າຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າເຈົ້າຈະຖືໂທລະສັບມືດຽວຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຈົນອອກຫ້ອງນ້ຳໂດຍບໍ່ປ່ຽນມື

ເຊື້ອໂລກທີ່ອາດຕິດໄປກັບສະມາດໂຟນ ກໍ່ເຊັ່ນເຊື້ອອີໂຄໄລ, ເຊື້ອແບັກທີ່ເລຍເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກທາງເດີນອາຫານ, ເຊື້ອໄວຣັສຕັບອັກເສບເອ ແລະເຊື້ອໂລກອື່ນໆ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງໂລກກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຖອກທ້ອງທັງນັ້ນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *