ສ້າງສຸຂະພາບດີໃຫ້ຮ່າງກາຍດ້ວຍການດື່ມນ້ຳອຸ່ນ

1.ຫຼຸດໄຂມັນສະສົມໃນຮ່າງກາຍ
ການດື່ມນ້ຳອຸ່ນຈະສາມາດປ້ອງກັນອາການບວມນ້ຳພາຍໃນຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນທີ່ສະສົມໃຫ້ຫຼຸດອອກໄປ ຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຄົງທີ່ ຊ່ວຍໃນການຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດແລະເພີ້ມອັດຕາການເຜົາຜານ ໃຫ້ທຳງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບດີຍິ່ງຂື້ນໄດ້


2.ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກອິ່ມໄວຂື້ນ
ເນື່ອງຈາກນ້ຳອຸ່ນຈະເຂົາໄປຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ ທີ່ບໍລິເວນເຍື່ອເມືອງພາຍໃນຊ່ອງປາກ ເຊິ່ງເປັນການເພີ້ມຄວາມໄວໃນການໄຫຼວຽນເລືອດໃຫ້ເຂົ້າໄປຍັງກະເພາະອາຫານ ໂດຍຈະສົ່ງສັນຍານໃຫ້ສະໝອງຮັບຮູ້ ອິ່ມອາຫານໄວຂື້ນເຊັ່ນນີ້ແລ້ວກໍ່ຍ່ອມສາມາດຫຼຸດການກິນອາຫານໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປໄດ້


3.ຊ່ວຍປັບສະພາບຜິວໃຫ້ສະຫວ່າງໃສ
ສາວທີ່ມີຜິວແຫ້ງຫຼືຜິວບອບບາງ ການດື່ມນ້ຳອຸ່ນຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດ ແລະເພີ້ມການໄຫຼວຽນເລືອດໃຫ້ດີຂື້ນໄດ້ 3,000 ມິນລິລິດຕໍ່ນາທີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເອນໄຊທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນເຊວສາມາດທຳງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດີຍິ່ງຂື້ນ ທັງນີ້ຍັງຊ່ວຍກຳຈັດເຊວຜິວທີ່ເສື່ອມສະພາບແລ້ວໃຫ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດອອກຢ່າງອ່ອນໂຍນ ໃນແບບວິຖີທຳມະຊາດ ແລະຍັງຊ່ວຍຍັບຢັ້ງການສ້າງເມັດສີຜິວ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜິວໝອງຄ້ຳໄດ້ອີກດ້ວຍ


4.ເພີ້ມລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໂລກ
ນ້ຳອຸ່ນທີ່ເຮົາດື່ມເຂົ້າໄປຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນເລືອດບໍ່ໃຫ້ຂຸ້ນກວ່າປົກກະຕິໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເປັນຕົ້ນເຫດໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອແບັກທີ່ເລຍພາຍໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ແຕກຂະຫຍາຍຫຼາຍຂື້ນ ອີກທັງຍັງສາມາດຊ່ວຍປະລິມານຈຳນວນເມັດເລືອດຂາວ ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບຫຼັກສຳຄັນຂອງຮ່າງກາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຫຼືປ່ວຍຍາກຍິ່ງຂື້ນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *