ວິທີກຳຈັດກິ່ນໂຕແບບງ່າຍໆເພື່ອຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ

ວິທີກຳຈັດກິ່ນໂຕ
1. ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງດີ ໂດຍຄວນອາບນ້ຳທຸກວັນ ວັນລະ 2 ຄັ້ງ ແລະຄວນໃຊ້ສະບູຫຼືຄີມອາບນ້ຳທີ່ຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອໂລກນຳ ໃນບໍລິເວນທີ່ມັກມີກິ່ນໂຕຄວນລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຈະໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານເຫື່ອໃນບໍລິເວນນັ້ນໄດ້
2. ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລະງັບກິ່ນໂຕທີ່ເໝາະສົມ ຄວນໃຊ້ໂລນ ຫີນສົ້ມຫຼືນ້ຳຫອມສີດທີ່ເໝາະກັບຕົນເອງ ຫາກບໍ່ໄດ້ຜົນຄວນປ່ຽນຜະລິດຕະພັນໂຕອື່ນທີ່ມີສານຫຼຸດເຫື່ອ ສານຂ້າເຊືອແບັກທີເລຍແລະມີນ້ຳຫອມທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດກິ່ນລົງໄດ້


3. ກຳຈັດຂົນແດ່ ຄວນໂກນຫຼືແວັກຂົນໃນບໍລິເວນທີ່ມີຂົນຫຼາຍໆແດ່ ເພື່ອຈະໄດ້ຫຼຸດການສະສົມຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍອັນເປັນສາເຫດຂອງການເກີດກິ່ນໂຕໄດ້ງ່າຍ
4. ຄວນປ່ຽນເສື້ອຜ້າ-ຊຸດຊັ້ນໃນທຸກວັນ ເພາະເສືອຜ້າທີ່ນຸ່ງແລ້ວຍັງຄົງມີກິ່ນໂຕຂອງມື້ກ່ອນຕິດຢູ່ ຫາກໃສ່ຊ້ຳຍິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີກິ່ນຮຸນແຮງໜັກໄດ້ ແລະເສື້ອຜ້າທີ່ຊັກຄວນເອົາມາຕາກແດດເພື່ອຈະໄດ້ບໍ່ເກີດກິ່ນອັບ ອັນເປັນແຫຼ່ງສະສົມຂອງເຊື້ອໂລກ


5. ຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນໂຕແຮງ ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມຄວນເລືອກກິນຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍບໍ່ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີກິ່ນແຮງຫຼາຍເກີນໄປໃນແຕ່ລະວັນເຊັ່ນ ກະທຽມ ສະຕໍ ຜັກຂະ ກະຖິນ ຖົ່ວລຽນ ເຄື່ອງເທດຕ່າງໆ ແລະຖົ່ວ ລວມທັງເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອວກໍຮໍ ຄວນງົດຫຼືກິນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດຈະເປັນການດີ


6. ຄວບຄຸມນ້ຳນັກໂຕບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຕຸ້ຍ ຄົນທີ່ຕຸ້ຍຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຄາຍຄວາມຮ້ອນງ່າຍ ເກີດການຂັບເຫື່ອຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ມີນ້ຳໜັກປົກກະຕິ ເມື່ອເຫື່ອອກຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອັບໄດ້ງ່າຍບໍລິເວນງ່ອນ ຂໍ້ພັບ ຂີ້ແຮ້ແລະຂາໜີບ ເຊິ່ງຂະເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນໂຕໄດ້ງ່າຍນັ້ນເອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *