ລ້າງໜ້າຖືກວິທີກໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດສິວຢ່າງໄດ້ຜົນ

1.ລ້າງໜ້າດ້ວຍນ້ຳສະອາດ
ການຈະລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດນ້ຳທີ່ໃຊ້ຕ້ອງສະອາດດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ແລະທີ່ສຳຄັນຄວນເປັນນຳລ້າອຸນຫະພູມຫ້ອງ ບໍ່ຮ້ອນ ບໍ່ອຸ່ນ ແລະບໍ່ເຢັນ ເຫດຜົນທີ່ສາວໆຕ້ອງໃສ່ໃຈເລື່ອງນ້ຳທີ່ຈະທຳຄວາມສະອາດໃບໜ້າ ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຜິວແຫ້ງຫຼືເກີດການລະຄາຍເຄືອງນັ້ນເອງ ເພາະນ້ຳລ້າອຸນຫະພູມຫ້ອງຈະມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວນ້າ ແລະຍັງຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດສິ່ງສົກະປົກບົນໃບໜ້າໄດ້ດີອີກດ້ວຍ

2.ເລືອກໃຊ້ໂຟມລ້າງໜ້າສູດຮັກສາສິງ
ສຳລັບໃຜທີ່ມີປັນຫາເລື່ອງສິວຢູ່ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກໃຊ້ໂຟມລ້າງໜ້າສູດຮັກສາສິວໂດຍສະເພາະສູດນີ້ຈະມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການບັນເທົາອາການສິວທີ່ກຳລັງອັກເສບໄດ້ດີ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍຫຼຸດປັນຫາສິວໄດ້ໄວຂື້ນ ເຊິ່ງການໃຊ້ໂຟມລ້າງໜ້າສູດຮັກສາສິວດີກວ່າໂຟມລ້າງໜ້າສູດທົ່ວໄປໃນກໍລະນີສາວໆ ກຳລັງປະເຊີນກັບປັນຫາສິວຢູ່

3.ຄວນລ້າງໜ້າເບົາໆ
ຄົງບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດວ່າເຄີຍລ້າງໜ້າແລະຖູໜ້າແຮງໆ ເພາະຄິດວ່າຈະຊ່ວຍລ້າງສິ່ງສົກກະປົກອອກໄປໄດ້ໝົດ ແຕ່ພຶດຕິກຳເລົ່ານີ້ຄືເປັນການເຮັດໃຫ້ຜິວເກີດການລະຄາຍເຄືອງໄດ້ ເຊິ່ງຫາກໃບໜ້າຂອງສາວໆກຳລັງມີປັນຫາເລື່ອງສິວຢູ່ກໍ່ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສິວອັກເສບຍິ່ງຂື້ນ ການຮັກສາກໍ່ຈະຍິ່ງໃຊ້ເວລາດົນ ດັ່ງນັ້ນຫັນມາລ້າງໜ້າໃຫ້ຖືກວິທີ ໂດຍການລ້າງໜ້າແຕ່ພຽງເບົາໆ ໃຊ້ປາຍນິ້ວນວດໜ້າຢ່າງເບົາມື ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ໃບໜ້າສະອາດຂື້ນໄດ້ແລ້ວ

4.ລ້າງໜ້າວັນລະ 2 ຄັ້ງ
ໃຜທີ່ຄິດວ່າລ້າງໜ້າດຸໆຈະເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າສະອາດຫຼາຍຂື້ນ ຄວາມເຊື່ອນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສົມດຸນຂອງຜິວປ່ຽນແປງໄປ ແລະຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າແຫ້ງຫຼາຍຂື້ນ ເມື່ອຜິວແຫ້ງຫຼາຍກໍ່ຈະຜະລິດນ້ຳມັນອອກມາແບບອັດຕະໂນມັດ ເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າມີປັນຫາເລື່ອງຜິວມັນ ເມືອຜິວມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປັນຫາສິວໄດ້ງ່າຍຂື້ນ

ຢາກໃຫ້ຜິວໜ້າງາມໃສບໍ່ມີສິວ ພຽງຫຼ້າງໜ້າໃຫ້ຖືກວິທີຕາມຄຳແນະນຳຈາກນີ້ ຮັບຮອງເລີຍວ່າສາວໆຈະມີໜ້າໃສໄຮ້ສິວແນ່ນອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *