ປິ່ນປົວແຜໄຟໄໝ້-ນ້ຳຮ້ອນລວກໃຫ້ຫາຍດີດ້ວຍໄຂ່ຂາວ

ເມື່ອຖືກໄຟໄໝ້-ນ້ຳຮ້ອນລວກເຈົ້າອາດບໍ່ຢາກໃຫ້ມີບາດແຜເປັນແມ່ນບໍ່ ແລະ ຍິ່ງເປັນແມ່ຍິງແລ້ວ ອາດເປັນບັນຫາໃຫຍ່ເລີຍ ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ ເຮົາຈິ່ງນຳເຄັດລັບກ່ຽວກັບປະໂຫຍດຂອງໄຂ່ຂາວ ທີ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ເພາະວ່າ ໄຂ່ຂາວມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ ໂດຍສາມາດຊ່ວຍປິ່ນປົວນ້ຳຮ້ອນລວກຫຼືໄຟໄໝ້ໃຫ້ຫາຍດີໄດ້.


ວິທີປິ່ນປົວເມື່ອຖືກໄຟໄໝ້-ນ້ຳຮ້ອນລວກ.
ທຳອິດໃຫ້ນຳໄຂ່ມາ 1 ໜ່ວຍ ຕອກໃສ່ຖ້ວຍ ແລ້ວແຍກໄຂ່ແດງອອກຈາກໄຂ່ຂາວ ຈາກນັ້ນນຳໄຂ່ຂາວມາທາບໍລິເວນທີ່ຖືກນ້ຳຮ້ອນລວກ ປະໄວ້ຈັກໜ້ອຍຈົນກວ່າໄຂ່ແຫ້ງ ແລ້ວລ້າງດ້ວຍນ້ຳໃຫ້ສະອາດ. ພຽງເທົ່ານີ້ແຜທີ່ຖືກນ້ຳຮ້ອນລວກກໍຈະຄ່ອຍໆຫາຍດີໄປເລີຍ ແນະນໍາວ່າ ກ່ອນທີ່ຈະທາໄຂ່ຂາວລົງນັ້ນ ຢ່າໃຫ້ບາດແຜຖືກນ້ຳເຢັນຫຼືເກົາແຜເດັດຂາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜີວໜັງລອກໄດ້ນັ້ນເອງ.


ເປັນແນວໃດ ວິທີປິ່ນປົວແຜຈາກການຖືກນ້ຳຮ້ອນລວກດ້ວຍໄຂ່ຂາວ ທີ່ເປີດຕູ້ເຢັນກໍພົບທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປຊອກຫາຢາມາທາເລີຍ ວິທີເຮັດກໍງ່າຍໆ ຖ້າຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ຢ່າລືມນຳວິທີນີ້ໄປເຮັດລອງເບິ່ງ ເພື່ອຈະໄດ້ບໍ່ເກີດຮອຍດ່າງດຳ ແລະ ແຜເປັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *