ຄໍາຄົມທີ່ຊ່ວຍເຮົາໃຊ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງສະຫລາດ

1. ຢ່າໃຊ້ເງິນກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຫາມັນມາໄດ້ (Thomas Jefferson)
2. ການມີເງິນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເງິນຊື້ໄດ້ນັ້ນອາດເປັນເລື້ອງດີ ແຕ່ຈະເປັນເລື້ອງທີ່ມີຫລາຍກວ່າ ຫາກລອງກວດເຊັກຈັກຄັ້ງໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່າເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ສູນເສຍສິ່ງທີ່ເງິນຊື້ບໍ່ໄດ້ໄປ (George Lorimer)
3. ການມີລາຍໄດ້ມະຫາສານກັບການເປັນຄົນລວຍນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງຊີ້ນເຊີງ (Marlene Dietrich)


4. ເງິນຄືສິ່ງທີ່ຄວນດຶງດູດໃຫ້ເຂົ້າມາ ບໍ່ແມ່ນເອົາແຕ່ໄລ່ຕາມຝັນ (Jim Rohn)
5. ຫາກເຮົາເປັນຝ່າຍທີ່ສາມາດຄວບຄຸມເງິນ ເຮົາຈະມີທັງອິດສະລະ ແລະ ຄວາມລໍ້າລວຍໃນຊີວິດ ແຕ່ຫາກປ່ອຍໃຫ້ເງິນເຂົ້າຄວບຄຸມເມື່ອໃດເຮົາກໍ່ຈະມີແຕ່ຄວາມຍາກຈົນ (Edmund Burke)
6. ສິ່ງທີ່ຢາກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຄື ການຮູ້ຈັກເກັບເງິນແດ່ເມື່ອໄດ້ຮັບມາແລ້ວ (Joe Moore)
7. ບໍ່ຕ້ອງບອກວ່າວ່າເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບອັນໃດແດ່ ພຽງແຕ່ບອກວ່າເຮົາໃຊ້ເງິນໄປກັບອັນໃດ ເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າທ່ານເປັນຄົນແບບໃດ


8. ຫາກເຮົາຢາກລວຍ ຈົ່ງຄິດເຖິງການອອມເງິນເຫມືອນກັບຕອນທີ່ໄດ້ຮັບມາ (Benjamin Franklin)
9. ຫລາຍຄົນຄິດວ່າໂຕເອງຫາງເງິນບໍ່ເກັ່ງ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຂົາພຽງແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີໃຊ້ເງິນຫລາຍກວ່າ (Frank A. Clark)
10. ຫລາຄົນມັກບໍ່ໃສ່ໃຈເງິນທອງຈົນກວ່າມັນຈະລ້ອຍຫລໍໄປເຊັ່ນກັນກັນກັບເວລາ (Johann Wolfgang von Goethe)
11. ເງິນເປັນພຽງແຕ່ເຄື່ອງມືອັນຫນຶ່ງ ທີ່ສາມາດນໍາພາເຮົາໄປໃນບ່ອນທີ່ເຮົາປາດຖະຫນາ ແຕ່ກັບບໍ່ສາມາດບັງຄັບທິດທາງແທນເຮົາໄດ້ (Ayn Rand)


12. ເງິນຄືເຈົ້ານາຍທີ່ເລວລ້າຍ ແຕ່ເປັນຄົນຮັບໃຊ້ຊັ້ນເລີດ (P.T. Barnum)
13. ເຮົາຕ້ອງຫາທາງຄວບຄຸມເງິນ ຫລື ຖ້າຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະມີອໍານາດເຫນືອເຮົາໄປຕະຫລອດການ (Dave Ramsey)
14. ຫາເງິນໄດ້ເທົ່າໃດບໍ່ສໍາຄັນ ຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາເກັບຮັກສາມັນໄດ້ເທົ່າໃດ ມັນຊ່ວຍເຮົາໄດ້ຫລາຍສໍ່າໃດ ແລະ ເຮົາເກັບໄວ້ໃຫ້ລູກຫລານຕໍ່ໄປອີກຈັກລຸ້ນ


15. ການມີນິໃສປະຢັດອົດອອມຈະສອນໃຫ້ເຮົາປະພຶດໂຕດີ ຮູ້ຈັກຫັກຫ້າມໃຈ ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄິດລ່ວງຫນ້າ ລວມເຖິງເຮັດໃຫ້ທັດສະນະຄະຕິທີ່ເປີດກວ້າງຍິ່ງຂື້ນ (T.T. Munger)
16. ຜູ້ມີສະຕິປັນຍາຈະເກັບເລື້ອງເງິນທອງໄວ້ໃນຄວາມຄິດ ບໍ່ແມ່ນຫົວໃຈ (Jonathan Swift)
17. ເຮົາຈະໃຊ້ເງິນເພື່ອອັນໃດ ເມື່ອໃດ ຢູ່ໃສ ແລະ ກັບໃຜ ຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ້ຄືສິ່ງທີ່ກໍາຫນົດວ່າເຮົາຈະໃຊ້ເງິນຢ່າງມີຄຸນຄ່າໄດ້ ຫລາຍພຽງໃດ (Timothy Ferriss)


18. ວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນງອກເງີຍຂື້ນອີກເທົ່າໂຕຄື ພັບເຄິ່ງຫນຶ່ງແລ້ວຍັດກັບລົງໄປໃນກະເປົາຊະ (Will Rogers)
19. ເງິນຄືເຄື່ອງກາລັນຕີວ່າເຮົາອາດຈະໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະບໍ່ຕ້ອງການອັນໃດໃນຕອນນີ້ ແຕ່ມັນກໍ່ຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມປາດຖະຫນາທີ່ອາດມີໃນອະນາຄົດໄດ້ (Aristotle)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *