ຂໍ້ດີຂອງການອາບນ້ຳຕອນເຊົ້າ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຄິດວ່າໃນຕອນເຊົ້າໆ ບໍ່ມີເຫື່ອບໍ່ຕ້ອງອາບນຳ້ກໍ່ໄດ້ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າການອາບນຳ້ໃນຕອນເຊົ້າໆນີ້ສຳຄັນ ແລະມີປະໂຫຍດບໍ່ແພ້ຕອນສວາຍ,ຕອນແລງເລີຍ
ໃນທີ່ນີ້ເຮົາຈະກ່າວເຖິງຂໍ້ດີຂອງການອາບນຳ້ໃນຕອນເຂົ້າ


1. ຜິວພັນຈະເປັ່ງປັ່ງສົດໃສ
ທ່ານໃດທີ່ຕື່ນນອນໃນຕອນເຊົ້າແລ້ວເກີດຮອຍດຳຄຳ້ຮອບດວງຕາ ອາບນຳ້ດ້ວຍນຳ້ເຢັນໃນຕອນເຊົ້າຈະຊ່ວຍລົດຮອຍດຳຄຳ້ຮອບດວງຕາໄດ້ ແລະທີ່ສຳຄັນເຮັດໃຫ້ຜິວພັນເປັ່ງປັງອີກດ້ວຍ.
2. ການໄຫຼວຽນເລືອດດີຂື້ນ
ເມື່ອການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາດີ ເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກ ບໍ່ເມື່ອຍງ່າຍ


3. ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ
ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງໃນທາງບວກ ແລະໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນເມື່ອມີການອາບນຳ້ໃນຕອນເຊົ້າມັນສາມາດເພີ່ມຮໍໂມນເທສໂທສເທີໂລນ(testosterone) ຂອງເພດຊາຍທີ່ມີຜົນກັບການພັດທະນາຮູບຮ່າງຂອງເພດຊາຍ ແລະຮໍໂມນເອສໂຕເຈນ (estrogen) ໃນຜູ້ຍິງທີ່ມີໜ້າທີ່ກະຕຸ້ນການຈະເລີຍໂຕບໂຕຮ່າງກາຍຊອງເພດຍິງ


4. ລົດຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມດັນເລືອດສູງ
ສຳຫຼັບຄົນທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ ນີ້ອາດຈະແມ່ນວິທີໜື່ງທີ່ຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ຂອງເກີດໂກຄວາມດັນເລືອດສູງ ຖ້າຫາກວ່າມີການອາບນຳ້ໃນຕອນເຊົ້າ
5. ຫຼຸດຄວາຄຽດ
ນຳ້ທີ່ເຢັນຈະກະຕູ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດຫຼັງຈາທີ່ເຮົາຫຼັບນອນມາທັ້ງຄືນ ສຳຫຼັບໃຜທີ່ມີຄວາມຄຽດມາ ນີ້ອາດເປັນວິທີໜື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຜ່ອນຄາຍ ແລະຫຼຸດອາການຕຶງຄຽດໄດ້ແດ່


6. ເພື່ມເຊວເມັດເລືອດຂາວ
ອາບນຳ້ດ້ວຍນຳ້ເຢັນໃນຕອນເຊົ້າກໍ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມເຊວເມັດເລືອດຂາວໃນຮ່າງກາຍ ເມື່ອເຊວເມັດເລືອດຂາວໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາມີຫຼາຍຂື້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໂລກ ແລະສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັສໄດ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *