ກິນອາຫານເຊົ້າຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ 1ຊົ່ວໂມງມີດີຫຼາຍກວ່າຊ່ວຍຫລຸດຄວາມອ້ວນ

ກິນອາຫານເຊົ້າພາຍໃນເວລາບໍ່ເກີນ 1 ຊົ່ງໂມງຫຼັງຕື່ນນອນ ໂອ່ໂຫ້..ບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າສິເກີດສິ່ງນີ້ກັບເຮົາທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ທ້ອງອີ່ມ
ຖ້າໃຜທີ່ກິນເຂົ້າເຊົ້າທຸກມື້ ນີ້ແມ່ນນັບວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຫຼາຍໆ ແຕ່ໃຜທີ່ມັກກິນເຂົ້າເຊົ້າຫຼັງຕື່ນນອນປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ບອກເລີຍວ່າທ່ານໄດ້ຮັບສອງສິ່ງນີ້ເປັນລາງວັນໃຫ້ກັບສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານແນ່ນອນ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ເລີຍ


1. ຊ່ວຍຫຼຸດນຳ້ໜັກໄດ້ດີ
ການກິນອາຫານເຊົ້າໃນຊົ່ວໂມງທຳອິດຂອງການຕື່ນນອນຈະຊ່ວຍເຕີມລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໃນຂະນະດຽວກັນລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດກໍ່ຈະຊ່ວຍລະບົບເຜົາຜານຈາກການຫຼັບໄຫຼ
ແຕ່ຫາກວ່າທ່ານພາດມື້ເຊົ້າໄປ ລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຕຳ່ຕັ້ງແຕ່ຕອນຕື່ນນອນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຫວັ່ນໄຫວໄປກັບອາຫານແຄລໍລີສູງ ແລະນຳ້ຕານໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ດັ່ງນິ້ນໃຜທີ່ຢາກຫຼຸດນຳ້ໜັກກໍ່ຄວນຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າຫຼັງຕື່ນນອນປະມານໜື່ງຊົ່ວໂມງ


2. ກະຕຸ້ນຈິດໃຈໃຫ້ແຈ່ມໃສຄວາມຈຳເປັນເລີດ
ຈາກການວິໄຈຂອງ National Weight Control Registry ພົບວ່າ78%ຂອງຄົນທີ່ຫຼົດນຳ້ໜັກໄດ້ສຳເລັດນັ້ນຈະມີໄລສະຕາຍກິນອາຫານເຊົ້າຫຼັງຕື່ນນອນປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງນອກຈາກຜົນປະໂຫຍດເລື່ອງການຫຼົດຄວາມອ້ວນແລ້ວ ຜົນການວິໄຈຍັງພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານເຊົ້າຫຼັງຕື່ນນອນ 1 ຊົ່ວໂມງ ມີແນວໂນ້ມອາລົມຜ່ອງໃສ ຈິດໃຈເບີກບານ ລວມທ້ງມີທັດສະການຮຽນຮູ້ ແລະຈົດຈຳທີ່ດີຂື້ນກວ່າປົກກະຕິອີກດ້ວຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *